Záměna/kopie/smazání plánu

Účel

Tato funkce ošetřuje případ, kdy pracovník přechází z jednoho pracoviště na jiné, ať už bude mít stejný či jiný úvazek, profesi a směny. Stejně tak situaci ukončení pracovního poměru zaměstnance a následné činnosti, které je potřeba provést – například co se stane s jeho dlouhodobým plánem, zdali se na někoho překlopí či nikoliv, atp.

Do této funkce se dostaneme kliknutím na Evidence – Zaměstnanci.

Funkcionalita

Jakmile se nacházíme v seznamu zaměstnanců, myší vybereme toho, kterého se tato úprava týká.

Poté klikneme vpravo na Plánování – Činnosti a období – Záměna/kopie/smazání plánu.

Úvodní formulář

Nahoře vybereme interval, ve kterém se má požadovaná změna provést a dole v položce „Pro aktuálního zaměstnance“ vybereme co se má s plány provést.  Pole „Pro nového zaměstnance“ slouží k tomu, zdali se mají DP a RP překlopit na jiného zaměstnance, kterého můžeme vybrat z rozbalovacího menu, či nikoliv. Zaškrtávací pole „jen akt. pracoviště“ omezuje výběr „nových zaměstnanců“ na pracoviště, ve kterém je evidován zaměstnanec původní – když tedy toto pole nebudeme mít zaškrtnuté, nabídnou se nám všichni zaměstnanci v seznamu.

V případě, že klikneme na rozevírací seznam, objeví se nám zaměstnanci a po vybrání jednoho z nich se objeví nové nabídky -> „Přenést i nastavení na vybraného zaměstnance (schémata, profese, směny)“ a novinkou v programu je položka „Pracoviště“. V něm jsou na výběr 2 možnosti:

1. Nechat směny na původním – kopírované směny budou nadále na původním pracovišti.

2. Změnit na kmenové nového zaměstnance – kopírované směny budou mít kmenové pracoviště zaměstnance, na kterého se kopírují.

Jakmile máme vše nastaveno, stiskneme tlačítko SPUSTIT.

Příklad

Jelikož se tato funkce dá využít v hojném počtu situací, uvádím zde jeden z možných praktických příkladů.

Zadání

Pro praktický příklad si představme situaci, kdy bude paní Blatná od 1. 12. 2012 pracovat na jiném pracovišti. V současné době pracuje na pracovišti LDN A, poté přejde na LDN B. Chceme jí ponechat DP i RP, které měla na starém pracovišti, zůstane jí stejný úvazek i profese a veškerá nastavení. Jakmile odejde, společnost za ni nebude hledat náhradu. Společnost má roční vyrovnávací období.

Řešení

1. Otevřeme si seznam zaměstnanců, který si vyfiltrujeme pouze na oddělení LDN A.

2. Klikneme na paní Blatnou a v pravé části zvolíme Plánování – Činnosti.

3. Ukončíme paní Blatné období k 30. 11. 2012, jelikož jí potřebujeme nadefinovat nové období s pracovištěm LDN B.

4. Když potvrdíme změnu období, program se nás zeptá, zdali smazat všechny směny po skončení platnosti období. Zvolíme NE, protože chceme její směny přenést na jiné pracoviště.

5. Poté přidáme nové období od 1. 12. 2012, kde nastavíme paní Blatné směny, které může vykonávat, profesi, úvazek a pracoviště LDN B.

6. Přepneme se do období, které jsme ukončili k 30. 11. 2012 a stiskneme tlačítko s funkcí Záměna/kopie/smazání.

7. Vybereme interval od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2012, jelikož má společnost roční vyrovnávací období (tedy každý 1. leden).

8. Zaškrtneme „Smazání DP i RP“ (v prosinci už DP a RP pro paní Blatnou na pracovišti LDN A nepotřebujeme) a odškrtneme „jen akt. pracoviště“, aby se nám zobrazila paní Blatná s novým obdobím na novém pracovišti.

9. Vybereme zaměstnance, na kterého se DP a RP překlopí – opět paní Blatnou, kterou můžeme v seznamu najít podle evidenčního čísla. Jakmile její evidenční číslo najdeme, bude v seznamu 2x, jelikož každé představuje 1 činnost. My musíme vybrat tu, u které bude za křestním jménem paní Blatné číslo označující nové pracoviště.

10. Necháme zaškrtnutou volbu „Přenést i nastavení na vybraného zaměstnance (schémata, profese, směny)“ a změníme u „Pracoviště“ volbu „změnit na kmenové pracoviště nového zaměstnance“, aby nebyly směny „fialové“.

11. Nakonec stiskneme tlačítko SPUSTIT.

Správně vyplněný formulář pro náš příklad

Pokud chceme, aby se přepočítaly i kumulace, vymazaly se dlouhodobé i reálné plány, musíme plány na dané měsíce odemknout.

Dokument ve formátu PDF je ke stažení zde.

Příspěvek byl publikován v rubrice SW ShiftMaster se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.