Pokročilá optimalizace plánů na vyrovnávací období (DP) vůči plánu absencí pracovníků

Účel:

Při tvorbě dlouhodobého plánu na následné vyrovnávací období tvoříme rozpis směn tak, abychom optimálně využili kapacity pracovníků a zajistili nezbytné obsazení pracovišť. Oprávněnou námitkou může být, že vzhledem k tomu, že DP sestavuji bez ohledu na následný průběh absencí (zejména plánu dovolených pracovníků), tak následné reálné plány, se po zapracování absencí od DP výrazně liší. Současně dochází k ne zcela optimálnímu rozpisu směn pracovníků.

Řešení:

Nová funkce zapracovaná do SW ShiftMaster umožňuje tento problém výrazně omezit a uvést DP a RP do podstatně lepšího souladu. Základní princip spočívá v následujících krocích

a) v prvním kroku zpracujeme DP obvyklým postupem. Tedy rozepíšeme fondy hodin pracovníků do plánu směn tak, abychom splnili nezbytnou alespoň minimální obsazenost nebo mírně oddělení přeobsadili.
b) v dalším kroku si dosadíme do systému plány dovolených pracovníků, jejichž termíny jsou předem známy (v současné době nastupuje trend sestavení plánů dovolených předem na celé roční období, což otevírá pro optimalizaci plánování nové možnosti). Postup doplnění dovolených je uveden v článku „zadávání plánovaných absencí a dovolených pracovníků“
c) Aktivací funkce „zobrazení nepřítomností“ můžeme přímo v DP porovnávat, kdy nám plánované absence (dovolené) zasáhnout do naplánovaných směn a kdy nám původně naplánovaní pracovníci „budou chybět“
d) provedeme druhou vlnu optimalizace, kdy dny, jež díky výpadku pracovníků nebudou dostatečně obsazené „dorovnáme“ z fondu jiných pracovníků, jež budou v daném termínu k dispozici. A to především vhodným přesunem směn. Nikoli jejich přidáním!

Postup při využití funkce:

a) Otevřeme DP s již provedeným prvním sestavením rozpisu směn podle bodu a) předcházející kapitoly.
b) zaškrtnutím checkboxu „Nepřítomnosti“ aktivujeme dvouřádkový náhled, rozpis DP každého pracovníka v prvním řádku a zobrazení předem vložených naplánovaných dovolených pracovníků v řádku druhém.
c) Pokud využíváme při sestavování DP i funkci kontroly obsazenosti pracoviště (doporučujeme), a měli jsme obsazenost předtím všude splněnou, pak po aktivaci náhledu „Nepřítomnosti“ systém při kontrole splnění obsazenosti vynechá pracovníky, u nichž je předepsána dovolená, popř. jiná absence. To odpovídá realitě. Pracovník by za normálních okolností odpracoval směnu, má-li dovolenou tak z jeho hlediska v tento den obdrží náhradu, z hlediska provozu oddělení však bude fyzicky chybět.
d) musíme provést přesun směn „volných pracovníků“ z jiných dnů tak, abychom opět splnili obsazenost směn pro jednotlivé dny. Abychom neporušili základní strukturu původního rozpisu směn, především koeficient průměrného počtu směn v týdnu a pak fondy hodin jednotlivých měsíců, musíme optiamlizaci provádět s dodržením následujících pravidel:

  • přesuny směn ostatních pracovníků bychom měli provádět výhradně v rámci příslušného měsíce
  • se směnami pracovníků, jež mají naplánovanou absenci, nesmíme hýbat (SW to i nedovoluje)

Ukázka:

Pracovní okno dlouhodobého plánu

Dlouhodobý plán před zaškrtnutím políčka NEPŘÍTOMNOSTI

Dlouhodobý plán před zaškrtnutím políčka NEPŘÍTOMNOSTI

Okno DP po aktivaci funkce „Nepřítomnosti“

  • indikace obsazenosti pracoviště se změní v závislosti na výpadcích pracovníků, jež byli naplánovaní ve směnách
  • směnu nelze přidat, ubrat, ani jinak upravovat pracovníkům, jež mají plánovanou absenci
  • směnu nelze přidat, ubrat nebo upravovat u ostatních pracovníků, pouze přesouvat „doleva / doprava“ v rámci měsíce
Dlouhodobý plán po zaškrtnutí políčka NEPŘÍTOMNOSTI

Dlouhodobý plán po zaškrtnutí políčka NEPŘÍTOMNOSTI

Dokument ve formátu PDF je ke stažení zde.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice SW produkty, SW ShiftMaster se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.