Modelování a optimalizace obsazení pracovišť

Účel

Soubor funkcí umožňuje nalézt optimální využití kapacit zaměstnanců vzhledem k minimálním a maximálním požadavkům obsazenosti pracovišť a naplánovaným absencím. Slouží k efektivní tvorbě plánů, plánování směn a následnému grafickému i číselnému vyhodnocení naplánované obsazenosti pracovišť. Pro vyvážené pracoviště je nezbytné zohlednit požadavky na obsazenost a zároveň přidělené fondy zaměstnanců.

Odvíjí se od definice vzoru(ů), kalendáři obsazenosti a jejich následném promítnutí do plánu.

Funkcionalita

Prvním krokem je nadefinování různých vzorů pracovišť s definovanou minimální a maximální obsazeností. Pro lepší přehlednost je vhodné přidělit vzoru barvu (barevnou značku).

Do vzorů se dostaneme přes menu Plánování – Definice pro naplnění plánu – Vzory.

Vzory_pro_kalendar

Definice vzorů

 

Poznámka: Více o vytváření a pochopení funkcionality vzorů – viz kapitola „Vzory„.

Dále je nutné mít nadefinovaný kalendář obsazenosti (pro všechny dni v roce přidělíme vzory).

Kalendar_Obsazenosti

Kalendář obsazenosti s přiřazenými vzory k intervalům

Když máme vytvořeny vzory a přiřadili jsme je do kalendáře obsazenosti, můžeme se přesunout na záložku Optimalizace, která se nachází v definicích pro naplnění plánu.

Objeví se okno optimalizace, kde můžeme vybrat rok, obsazení zaměstnanců a zaměstnaneckou obsazenost sníženou o dovolenou.

Jakmile si vybereme u každé volby variantu, stiskneme tlačítko SPUSŤ.

Vytvorena_Optimalizace

Výsledek optimalizace

Na obrázku vidíme, že pro každou profesi je zvláštní záložka, když klikneme například na Strojník – čpavek, ukáže se nám optimalizace pouze pro tuto profesi.

Vlevo nahoře vidíme tabulku, kde jsou v prvním sloupci „zelené fajfky“, ty znamenají, že skutečná obsazenost pracovníků odpovídá nadefinovaným vzorům.

V dalším sloupci jsou jednotlivé měsíce a vedle je první červeně podbarvený sloupec, kde jsou čísla znázorňující minimální počet hodin (všech zaměstnanců s danou profesí na pracovišti), který je potřebný pro naplnění minimální obsazenosti pracoviště. V grafu tyto hodnoty znázorňuje červená spojitá křivka.

Dalším sloupcem je maximální obsazení. Tento zeleně podbarvený sloupec znázorňuje počet hodin (opět všech zaměstnanců s danou profesí na pracovišti), který je nutný k tomu, aby bylo pracoviště maximálně obsazeno – zelená křivka.

Žlutý sloupec znázorňuje počet hodin, které jsou daným zaměstnancům skutečně naplánovány – je to reálná obsazenost pracoviště. Tyto hodnoty znázorňují žluté trojúhelníky.

Jestliže jsme zaškrtli „Zam.obs.snížené dovolenou„, budeme mít vedle skutečné obsazenosti sloupec „Dovolená„, kde budou záporné hodnoty, jelikož znamenají snížení skutečné obsazenosti o nárok na dovolenou (nebo snížení dle plánu dovolených).

Poslední modrý sloupec jsou hodnoty skutečné obsazenosti pracoviště (žlutý sloupec) ponížené o nárok na dovolenou. (modré obdélníky).

Vysvětlení jednotlivých voleb k porovnání:

1. Zam. obs. – obsazenost zaměstnanců (Dle úvazku = fond dle kalendáře nebo Dle DP = pokud existuje DP, je toto nastavení přesnější).

2. Zam. obs. snížené dovolenou – obsazenost zaměstnanců snížená o dovolenou (Bez = dovolená se nezapočítá; Rovnoměrně podle nároku (DP) = každý měsíc se odečte poměrná část nároku na dovolenou podle DP; Dle plánu dovolených = jestliže jsou dovolené v plánu již zanesené, poníží se fond přesně – nejpřesnější varianta).

Křivka – graf:

Na dané křivce můžeme zjednodušeně říci, že je v období od ledna do června a od září do prosince roku 2013, skutečná obsazenost pracoviště ideální. Vidíme, že modré obdélníčky jsou zhruba uprostřed červené (minimální obsazenost) a zelené (maximální obsazenost) křivky.

 Dokument ve formátu PDF je ke stažení zde.

Příspěvek byl publikován v rubrice SW produkty, SW ShiftMaster se štítky , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.