Grafické zobrazení směn – nová funkce evidence docházky

Programový modul pro evidenci a zpracování docházky ATTAX v rámci průběžného vývoje obshuje nová vylepšení. Možnost nového grafického náhledu na odpracovaný čas ve směnách.

Chtěli jsme vytvořit náhledové okno, které by na první pohled uživatele seznámilo jak si změstnanec vede ve zpracovávaném měsíci z hlediska vyrovnannosti a průběhu docházky. Rozhodli jsme se v jednom přehledu graficky zobrazit plánované směny a intervaly kumulovaných dob, které vznikají zpracováním plánu zaměstnance a jeho příchodů a odchodů. (viz. obrázek níže)

Grafické zobrazení průběhu směn

Možnosti nastavení

Okno „Zobrazení v grafu” se bude uživatelům zobrazovat pokud je správcem aplikace povoleno jeho zobrazování. Toto povolení zobrazení může správce aplikace provést v nastavení docházkového systému na záložce „Doplňková nastavení”.

Barvy jednotlivých intervalů odlišují typ kumulovaných dob nebo typ plánované směny. U plánovaných směn se používají dva typy barev. Tmavější šedá zobrazuje plánovanou základní pracovní dobu. Pokud se jedná o směny, které mají povoleno započítání intervalu i mimo základní pracovní dobu naleznete v přehledu i světlejší šedou, která signalizuje právě tuto povolenou prac. dobu.

U intervalů kumulací se nejčastěji setkáte se zelenou barvou, která signalizuje odpracovanou dobu. Ostatní barvy v přehledu se dají libovolně nadefinovat. V okně Docházka>Definice>Přerušení lze ke každé nepřítomnosti přiřadit barvu pod jakou se bude zobrazovat interval této nepřítomnosti v přehledu. Toto nastavení si může uživatel vyvolat kliknutím na tlačítko informace.

Krácení kumulací, zaokrouhlování

Pokud je kumulovaná doba z nějakého důvodu krácena nebo zaokrouhlena je tento fakt zohledněn i zobrazením. Interval krácené kumulace je pouze šrafovaný, zatímco interval platné kumulované doby, který se počítá do celkových měsíčních kumulací je celý zabarven.

Hinty a dvojklik v časovém přehledu

Po najetí myši na jakýkoli řádek „Zobrazení v grafu” se zobrazí hint s popisem kumulovaných intervalů. Jejich začátek, konec a typ. Případně v závorkách pak informace o kráceném začátku a konci intervalu.

Hint se vám také zobrazí pokud najedete myší na červeně zabarvený den v levém sloupci. Tato červená barva signalizuje špatně zpracovaný den, tedy buď chybu v záznamech zaměstnance a nebo vážný nesoulad mezi záznamy a plánovanou směnou. V hintu tohoto pole se vám pak zobrazí důvod špatného zpracování.

Dvojklik na řádek v okně „Zobrazení v grafu” , uživatele přesune na záložku Záznamy, kde je možné případné chyby v záznamech zaměstnance opravit.

Cyklické plány

V poslední době se mezi našimi uživateli rozšířilo používání cyklických plánů, především v provozech s pružnou pracovní dobou. Cyklické plány jsou definovány týdny (1 až 8 týdnů). Je tedy možné, aby na jeden měsíc existovalo více plánů zaměstnance. S tímto „Zobrazení v grafu” také pracuje a pokud zaměstnanec má více cyklických plánů je umožněno mezi nimi přepínat.

Článek ke stažení ve tvaru pdf >>Dokument ke stažení ve tvaru PDF

Aktualizace programu >>

Uživatelům s uzavřenou Hot-Line Hot-Line smlouvou je poskytován upgrade bezplatně, na základě žádosti o aktualizaci na adresu hot-line@ivar.cz. Na této adrese odbavíme rovněž jakékoli další dotazy  ohledně všech našich programů.

Příspěvek byl publikován v rubrice SW ATTAX, SW produkty se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.