Koridorové

Inteligentní branka JSTZ5902
Inteligentní branka JSTZ5902

Inteligentní branka disponující funkcemi umožňující vysokou rychlost průchodů, monitorování průchodů a snadný provoz a údržbu.

Koridorový turniket JSTZ3902
Koridorový turniket JSTZ3902

Model turniketu ve fázi provozních testů, dostupnost – informace na vyžádání

Koridorový turniket JSTZ3905
Koridorový turniket JSTZ3905

Koridorový turniket disponující funkcemi pro ochranu procházejících osob, alarmy k signalizaci různých nežádoucích stavů a detekcí směru pohybu, polohy a trasy průchuzí osoby.

Koridorový turniket JSTZ 3405
Koridorový turniket JSTZ 3405

Koridorový turniket vybavený LED indikátory, které jednoduše informují o stavu průchodu. Turniket je vybaven více druhy ochranných fcí zajišťující bezpečnost procházejících osob a také alarmy, které upozorňují na nežádoucí stavy. [...]