Biometrický emulátor docházkového terminálu

Spolehlivé řešení evidence docházky
na malých detašovaných pracovištích a odděleních.

Sítě obchodů nebo menší detašovaná pracoviště firem jsou místa, kde je třeba často zajistit evidenci pracovní doby zaměstnanců. Na rozdíl od velkých center organizací, kde obvykle není problémem instalovat standardní docházkový terminál na němž si zaměstnanci provádějí záznam docházky identifikačními čipy, mají detašovaná pracoviště pro evidenci pracovníků specifické podmínky:

 • pracoviště mívají malý počet zaměstnanců
 • je zde vysoké riziko „předávání si“ ID karet mezi sebou a tak snížení hodnověrnosti záznamů
 • vzhledem k počtu pracovníků v kontrolním místě je pořizovací cena standardního terminálu
  relativně vysoká a investice do ní neefektivní

IVAR a.s. nabízí optimální alternativu. Doplňkový softwarový modul emulující funkcionalitu docházkového systému na běžném PC nebo panelovém PC.

Řešení vyžaduje pouze:

 • standardní PC s OS WIN XP a vyššími verzemi
 • datové spojení pracoviště s centrálním systémem organizace přes internet / intranet
 • snímač otisků prstů nebo alternativně snímač bezkontaktních karet
 • SW emulující docházkový terminál.

Popis funkce:

SW modul se snímačem nainstalovaným na PC vzdáleného pracoviště umožní zaměstnanci záznam příchodu, odchodu, či jiný typ přerušení. Volby typů záznamů nabízené programem jsou shodné s volitelnými typy přerušení na standardních terminálech. Data pořízená v detašovaném pracovišti jsou následně zaslána do centrálního systému
organizace.

Výhody:

 • Nenáročná instalace SW modulu
 • 100% hodnověrnost záznamů
 • zlomková pořizovací cena vůči standardnímu řešení s docházkovým terminálem
 • řešení nevyžaduje stálé spojení terminálu s centrálním systémem organizace
 • kombinace snímače otisků prstů eliminuje nejen potřebu identifikačních čipových ID karet ale také zajišťuje 100% důvěryhodnost identifikace

DOKUMENT KE STAŽENÍ – Docházkové systémy IVAR a.s