Svátky – rovnoměrný provoz

Účel

V tomto článku se můžete dočíst vše ohledně nastavení a doplnění svátků, práce s DP a RP ve svátek a možnostech nastavení v systému pro plánování směn – ShiftMaster.

Práci ve svátek právně upravuje § 115 Zákoníku práce.

§ 115 Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Definice svátků

Dle ZP jsou svátky dny pracovního klidu, seznam můžeme doplnit buďto ručně nebo automaticky. Doplňují se v Plánování -> Základní definice -> Svátky.

Obecně se práce ve svátek vypočítává takto:

Hodiny_rozdeleni

Plánování -> Základní definice -> Globální nastavení 1

Způsob výpočtu práce ve svátek pro rovnoměrný provoz

  • Podle směny v DP

Standardní případ, kdy zaměstnanec v rovnoměrném provozu ve svátek nepracuje – směna v DP je stejná, jako v RP (směna R5 a fond = 4 hodiny). Hodiny budou počítány jako neodpracováno+ – viz obrázek dole.

Nahled_DP_RP

Náhled na DP/RP

V případě, že zaměstnanec v daný den nějaké hodiny skutečně odpracoval, je nutné kliknout pravým tlačítkem na směnu a zvolit Úprava hodin ve směně. V nabídce uvidíme nastavení Směna neodpracována.

Uprava_hodin_prvni

Směna neodpracována

V tomto nastavení můžeme vybrat Odpracováno dle času a pomocí modrých šipek si upravíme PŘÍCHOD a ODCHOD SMĚNY => hodiny v kolonce FOND se budou již počítat jako ODPRACOVANÉ VE SVÁTEK.

Uprava_hodin_druha

Odpracováno dle času

Jakmile ale zadáme při tomto nastavení JINOU SMĚNU, než která je v DP, program automaticky směnu v RP započítá do odpracovaných hodin ve svátek a počet hodin ve směně z DP bude započítáno jako neodpracováno+. Program tedy porovnává fondy jednotlivých (konkrétních) směn.

Saldo se navýší o počet hodin ve směně, která je v RP – viz obrázek níže.

Jina_smena_DP_RP

Jestliže tedy máme nastaveno v Globálním nastavení Způsobu výpočtu práce ve svátek pro rovnoměrný provoz na Podle směny v DP a zaměstnanec ve svátek skutečně pracoval, snažíme se v RP ponechat stejnou směnu, kterou měl v DP naplánovanou.

  • Podle času (doporučeno)

Doporučená funkce pro výpočet ve svátek v rovnoměrném provozu na rozdíl od předešlé volby nebere v potaz, zdali je v RP jiná směna, nežli v DP.

Nově jde tedy o porovnání času obou směn, nikoliv konkrétních směn (R5/R4M). Jestliže je směna v RP stejná, jako v DP, výpočty budou totožné, jako v předešlé volbě (podle směny v DP).

V případě zadání jiné směny do RP, než která je v DP, mohou nastat dvě situace:

A. Fond hodin bude pouze – ODPRACOVANÉ HODINY VE SVÁTEK

Vidíme, že když zadáme v DP směnu R5, která je od 7:00 – 11:00 (fond = 4 hodiny) a do RP směnu R4M, která je od 7:00 – 15:30 (fond = 8 hodin), program bere v potaz POUZE ČASY!!! Výsledný FOND JE TEDY 8 HODIN ODPRACOVÁNO VE SVÁTEK.

Jina_smena_DP_RP_2

Jiná směna v DP/RP a volba PODLE ČASU (DOPORUČENO)

B. Fond hodin se rozdělí – ODPRACOVANÉ HODINY VE SVÁTEK a NEODPRACOVANÉ+

Na tomto případu je v DP zadaná směna R5, která je od 7:00 – 11:00 (fond = 4 hodiny) a v RP směna R4M, které jsme upravili hodiny pomocí SPOČÍTAT SALDO DLE ČASU. Trvá tedy od 8:00 – 15:30 (fond = 7 hodin).

Díky této možnosti program vyhodnotí 2 různé intervaly:

  • 7:00 až 8:00 – v této době zaměstnanec v práci nebyl, i když by dle DP měl být, ale jedná se o svátek, a tudíž interval vyhodnotí jako 1 hodina NEODPRACOVÁNO+
  • 8:00 až 15:30 – zaměstnanec byl v tuto dobu dle RP v práci a jelikož se jedná o svátek, program jej vyhodnotí jako 7 hodin ODPRACOVÁNO VE SVÁTEK.

VÝSLEDNÝ FOND DNE = 7/1

Jina_smena_DP_RP_3

Jiná směna DP/RP – rozdělený fond

 

Dokument ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky a informace, SW produkty, SW ShiftMaster se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.